24 november 2018 vinden de nationale vaardigheidsproeven plaats vanaf 13.00  uur in De Baander  “School voor praktijkonderwijs” in Amersfoort deze is te vinden aan de zangvogelweg 152. voor Drenthe doen hieraan mee, de afdeling Hollandscheveld en de afdeling Hooghalen. deze vaardigheidsproeven zijn  gewijd aan het 125 jarig bestaan van de KNV EHBO en hiervoor zijn enkele bijzondere verrichtingen uit het verleden bekend gemaakt die gevraagd kunnen worden op 24 november. komt allen het beloofd weer een bijzondere dag te worden.