Als u als afdeling het districtsbestuur wil uitnodigen voor uw jaarvergadering , oefening, het uitreiken van een onderscheiding maar ook om eens kennis te maken met het bestuur zal het fijn zijn als  u rekenring houd met de volgende data. 

districtsbestuursvergaderingen:

2020: 1 juli, 2 september, 4 november; 2021: 6 januari, 3 maat, 7 april, 12 mei, 6 juni

districtsjaarvergadering :

7 oktober 2020 te ???????????

districtsvaardigheidsproeven:

gaan niet door in verband met te weinig aanmeldingen

Landelijke jaarvergadering 2020:

24 oktober te Amersfoort