Nieuws

Afgelast

In verband met de maatregelen die door de regering zijn getroffen om het COVID-19 virus te beheersen zijn alle districtsactiviteiten inclusief de algemene ledenvergadering afgelast.

Belangrijke data in het seizoen 2020-2021

Als u als afdeling het districtsbestuur wil uitnodigen voor uw jaarvergadering , oefening, het uitreiken van een onderscheiding maar ook om eens kennis te maken met het bestuur zal het fijn zijn als  u rekenring houd met de volgende data. 

districtsbestuursvergaderingen:

2020: 1 juli, 2 september, 4 november; 2021: 6 januari, 3 maat, 7 april, 12 mei, 6 juni

districtsjaarvergadering :

7 oktober 2020 te ???????????

districtsvaardigheidsproeven:

gaan niet door in verband met te weinig aanmeldingen

Landelijke jaarvergadering 2020:

24 oktober te Amersfoort

Een nieuwe voorzitter

tijdens de districtsjaarvergadering op 24 april jongsleden nam de heer Albert stevens na 31 jaar in het bestuur waarvan 12 jaar als voorzitter afscheid van het district. de nieuwe voorzitter is mevrouw Fenny Dekker. 

nieuwe en oude voorzitter

Tijdens de vergadering werd hij ook nog benoemd tot Erelid van het district en daarmee de 6e drager van de Gouden districtsonderscheiding sinds 1991, hij is hier zeer mee vereerd en dankt daarvoor de vergadering. en wenst de nieuwe voorzitter veel plezier in de nieuwe functie.

landelijke vaardigheidsproeven 2018

op 24 november 2018 werd door de afdeling Hooghalen en Hollandscheveld deelgenomen aan de vaardigheidsproeven in de Baalder te Amersfoort. Deze vaardigheidsproeven stonden in het licht van het 125 jarig bestaan van de Kon. Ned. Ver. EHBO.. in het kader hiervan moesten o.a. het visgraat verband en de muts van hypocrates (luizenkapje) worden aangelegd. de afd. Hooghalen  haalde een verdienstelijke 9e plaats (429 punt) (er deden 12 ploegen mee) en dat het dicht bij elkaar lag blijkt uit het feit dat de afd. Hollandscheveld met een heel mooie 3e plaats 487 punten behaalde. degene die de bijzondere verbanden het beste uitvoerde was de afd. Groot-Ammers.

in het kader van 125 jaar KNV EHBO, werden er ook drie demonstraties gegeven uit verschillende perioden in het bestaan van de KNV. de behandeling van een jongetje dat begin 1900 werd aangereden door een auto, aan de ww2 werd natuurlijk ook aandacht besteed door het verbinden van schotwonden. en de jaren 60 kwamen aanbod met herinneringen aan een concert van de stones en een demonstratie van de liftmethode om iemand op een brancard te leggen.

tijdens deze dag was er ook nog een kleine tentoonstelling van oud EHBO materiaal van de heer Stevens. een ieder die hieraan deelgenomen of een bijdrage geleverd bedankt voor de inzet.

 

nationale vaardigheidsproeven

24 november 2018 vinden de nationale vaardigheidsproeven plaats vanaf 13.00  uur in De Baander  “School voor praktijkonderwijs” in Amersfoort deze is te vinden aan de zangvogelweg 152. voor Drenthe doen hieraan mee, de afdeling Hollandscheveld en de afdeling Hooghalen. deze vaardigheidsproeven zijn  gewijd aan het 125 jarig bestaan van de KNV EHBO en hiervoor zijn enkele bijzondere verrichtingen uit het verleden bekend gemaakt die gevraagd kunnen worden op 24 november. komt allen het beloofd weer een bijzondere dag te worden.

Belangrijke data in 2019

wanneer u het districtsbestuur wil uitnodigen voor uw ledenvergadering, voor de uitreiking van een onderscheiding of een oefening is het prettig dat u met de volgende datums rekening houdt in uw planning.

Districtsbestuursvergadering

9 januari, 6 maart, 10 april, 8 mei en 5 juni 2019

Districtsjaarvergadering 2019

24 april te PESSE

Landelijke jaarvergadering 2019

25 mei te Hoorn, Noord-Holland

Landelijke vaardigheidsproeven

23 november 2019 te Amersfoort