Belangrijke data in 2019

wanneer u het districtsbestuur wil uitnodigen voor uw ledenvergadering, voor de uitreiking van een onderscheiding of een oefening is het prettig dat u met de volgende datums rekening houdt in uw planning.

Districtsbestuursvergadering

9 januari, 6 maart, 10 april, 8 mei en 5 juni 2019

Districtsjaarvergadering 2019

24 april te PESSE

Landelijke jaarvergadering 2019

25 mei te Hoorn, Noord-Holland

Landelijke vaardigheidsproeven

23 november 2019 te Amersfoort