Nieuws

landelijke vaardigheidsproeven 2018

op 24 november 2018 werd door de afdeling Hooghalen en Hollandscheveld deelgenomen aan de vaardigheidsproeven in de Baalder te Amersfoort. Deze vaardigheidsproeven stonden in het licht van het 125 jarig bestaan van de Kon. Ned. Ver. EHBO.. in het kader hiervan moesten o.a. het visgraat verband en de muts van hypocrates (luizenkapje) worden aangelegd. de afd. Hooghalen  haalde een verdienstelijke 9e plaats (429 punt) (er deden 12 ploegen mee) en dat het dicht bij elkaar lag blijkt uit het feit dat de afd. Hollandscheveld met een heel mooie 3e plaats 487 punten behaalde. degene die de bijzondere verbanden het beste uitvoerde was de afd. Groot-Ammers.

in het kader van 125 jaar KNV EHBO, werden er ook drie demonstraties gegeven uit verschillende perioden in het bestaan van de KNV. de behandeling van een jongetje dat begin 1900 werd aangereden door een auto, aan de ww2 werd natuurlijk ook aandacht besteed door het verbinden van schotwonden. en de jaren 60 kwamen aanbod met herinneringen aan een concert van de stones en een demonstratie van de liftmethode om iemand op een brancard te leggen.

tijdens deze dag was er ook nog een kleine tentoonstelling van oud EHBO materiaal van de heer Stevens. een ieder die hieraan deelgenomen of een bijdrage geleverd bedankt voor de inzet.

 

nationale vaardigheidsproeven

24 november 2018 vinden de nationale vaardigheidsproeven plaats vanaf 13.00  uur in De Baander  “School voor praktijkonderwijs” in Amersfoort deze is te vinden aan de zangvogelweg 152. voor Drenthe doen hieraan mee, de afdeling Hollandscheveld en de afdeling Hooghalen. deze vaardigheidsproeven zijn  gewijd aan het 125 jarig bestaan van de KNV EHBO en hiervoor zijn enkele bijzondere verrichtingen uit het verleden bekend gemaakt die gevraagd kunnen worden op 24 november. komt allen het beloofd weer een bijzondere dag te worden.

Belangrijke data in 2019

wanneer u het districtsbestuur wil uitnodigen voor uw ledenvergadering, voor de uitreiking van een onderscheiding of een oefening is het prettig dat u met de volgende datums rekening houdt in uw planning.

Districtsbestuursvergadering

9 januari, 6 maart, 10 april, 8 mei en 5 juni 2019

Districtsjaarvergadering 2019

24 april te PESSE

Landelijke jaarvergadering 2019

25 mei te Hoorn, Noord-Holland

Landelijke vaardigheidsproeven

23 november 2019 te Amersfoort

Districtsvaardigheidsproeven van 22 april 2017

dsc00014Deze vaardigheidsproeven werden mede georganiseerd door de afdeling Smilde en waar nodig ondersteund door de afdeling Diever. De proeven vonden plaats op camping De Reeënwissel op Hoogersmilde een pracht locatie en het weer speelde ook goed mee want het bleef droog. De opdrachten waren gevarieerd van een ongeval in het toiletgebouw, ongevallen bij een oud vliegtuig uit de 2e wereldoorlog met daar boven een parachutist die nog in de boom hing, een ongeval bij de paardenbak, in het oude receptie gebouw moest men reanimeren en in een ander gedeelte van het gebouw moest men de verschijnselen van verschillende beten en steken  bijeen brengen, hierna ging men naar de speeltuin waar ook diverse ongevallen gespeeld werden door 4 kinderen zij deden het geweldig en als laatste mochten de ploegen laten zien hoe goed men de theorie beheerste. Al met al voor de ploegen een gevarieerde dag met een mooi resultaat. De 1e werd de afdeling Emmen met 373 punten, 2e werd de afdeling Diever met 363 punten, 3e werd de afdeling Hollandscheveld-2 met 343 punten, 4e werd de afdeling Smilde met 335 punten, 5e werd de afdeling Hollandscheveld-1 met 328 punten, 6e werd de afdeling Nieuwlande-Geesbrug met 324 punten en 7e werd de afdeling Zuidwolde met 305 punten. Alle deelnemers en vrijwilligers hartelijk dank voor jullie inzet.

De afdeling (ploeg) die de theorie het beste beheerste werd winnaar van de Jan de Weerd wisseltrofee en deze keer was er een gelijkspel maar omdat beide ploegen van de zelfde afdeling waren is er niet gelood maar de prijs gegaan naar de afdeling Hollandscheveld-1 en 2 in gezamenlijkheid.