Nieuws

nationale vaardigheidsproeven

24 november 2018 vinden de nationale vaardigheidsproeven plaats vanaf 13.00  uur in De Baander  “School voor praktijkonderwijs” in Amersfoort deze is te vinden aan de zangvogelweg 152. voor Drenthe doen hieraan mee, de afdeling Hollandscheveld en de afdeling Hooghalen. deze vaardigheidsproeven zijn  gewijd aan het 125 jarig bestaan van de KNV EHBO en hiervoor zijn enkele bijzondere verrichtingen uit het verleden bekend gemaakt die gevraagd kunnen worden op 24 november. komt allen het beloofd weer een bijzondere dag te worden.

Belangrijke data in 2019

wanneer u het districtsbestuur wil uitnodigen voor uw ledenvergadering, voor de uitreiking van een onderscheiding of een oefening is het prettig dat u met de volgende datums rekening houdt in uw planning.

Districtsbestuursvergadering

9 januari, 6 maart, 10 april, 8 mei en 5 juni 2019

Landelijke vaardigheidsproeven in  Amersfoort

24 november 2018

Districtsvaardigheidsproeven 2019

13 april te HOLLANDSCHEVELD

Districtsjaarvergadering 2019

24 april te PESSE

Landelijke jaarvergadering 2019

25 mei te Hoorn, Noord-Holland

Mooie tweede plaats in Odijk

Tijdens de nationale vaardigheidsproeven op 28 oktober in Odijk waren weer vele interessante oefeningen uitgezet door de organisatie waardoor er heel wat te zien en te beleven was want naast  de gebruikelijke theorie,  was er in  een ongeval waarbij het slachtoffer zich gesneden had met een stanleymes bij het opensnijden van een hooibaal, een kind dat het ziet gebeuren moest ook gerustgesteld worden en een 2e slachtoffer die wilde helpen viel en kreeg een hersenschudding. ook kregen de deelnemers een open onderarmbreuk, schaaf wonden, bevriezing, schedelbasis fractuur die uitmond in een reanimatie, ook kreeg men te maken met bevriezingen, rug letsel, astma aanval en hyperventilatie. ook de hulpvaardigheid werd getoetst door dat men een blinde moest helpen die de pols verstuikt had. Ook kwam drugs en alcohol aan de orde, al met al een gevarieerd programma dat door de deelnemers en toeschouwers goed gewaardeerd werd.

van de 13 deelnemende ploegen Eindigde Emmen op een mooie 9e plaats en naar mate de prijs uitreiking vorderede steeg de spanning bij de afdeling Diever en zij mochten uiteindelijk de prijs voor de 2e plaats in ontvangst nemen. Diever van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie.

Diever in actie box 11

 

Districtsvaardigheidsproeven van 22 april 2017

dsc00014Deze vaardigheidsproeven werden mede georganiseerd door de afdeling Smilde en waar nodig ondersteund door de afdeling Diever. De proeven vonden plaats op camping De Reeënwissel op Hoogersmilde een pracht locatie en het weer speelde ook goed mee want het bleef droog. De opdrachten waren gevarieerd van een ongeval in het toiletgebouw, ongevallen bij een oud vliegtuig uit de 2e wereldoorlog met daar boven een parachutist die nog in de boom hing, een ongeval bij de paardenbak, in het oude receptie gebouw moest men reanimeren en in een ander gedeelte van het gebouw moest men de verschijnselen van verschillende beten en steken  bijeen brengen, hierna ging men naar de speeltuin waar ook diverse ongevallen gespeeld werden door 4 kinderen zij deden het geweldig en als laatste mochten de ploegen laten zien hoe goed men de theorie beheerste. Al met al voor de ploegen een gevarieerde dag met een mooi resultaat. De 1e werd de afdeling Emmen met 373 punten, 2e werd de afdeling Diever met 363 punten, 3e werd de afdeling Hollandscheveld-2 met 343 punten, 4e werd de afdeling Smilde met 335 punten, 5e werd de afdeling Hollandscheveld-1 met 328 punten, 6e werd de afdeling Nieuwlande-Geesbrug met 324 punten en 7e werd de afdeling Zuidwolde met 305 punten. Alle deelnemers en vrijwilligers hartelijk dank voor jullie inzet.

De afdeling (ploeg) die de theorie het beste beheerste werd winnaar van de Jan de Weerd wisseltrofee en deze keer was er een gelijkspel maar omdat beide ploegen van de zelfde afdeling waren is er niet gelood maar de prijs gegaan naar de afdeling Hollandscheveld-1 en 2 in gezamenlijkheid.