Cursussen &
Herhalingen EHBO

Waaraan herkent u een beroerte, hartaanval of een botbreuk? Bij een cursus EHBO leert u om medisch levensbedreigende situaties te herkennen en hoe u als eerste hulpverlener snel en goed hulp kunt verlenen. Al in het bezit van een EHBO-diploma? Breid het diploma uit met modules, speciaal ontwikkeld om beter hulp te verlenen in zeer specifieke situaties, bijvoorbeeld met kinderen.

Meer over EHBO Cursussen

Drentse
EHBO Afdelingen

Het EHBO District Drenthe is onderverdeeld in 42 kleine en grote afdelingen met allemaal een eigen bestuur en cursusaanbod. Deze verenigingen kunnen u helpen met bijvoorbeeld EHBO cursussen of het verlenen van eerste hulp bij bijvoorbeeld uw sportactiviteit of festival.

Vind de afdeling in uw buurt

EHBO
onderscheidingen

Iedere EHBO afdeling binnen het District Drenthe heeft de mogelijkheid om een lid voor te dragen voor een Zilveren Districtsonderscheiding. Deze onderscheiding kan worden uitgegeven wanneer een lid bepaalde verdiensten heeft geleverd voor een desbetreffende EHBO Afdeling. De Zilveren districtsonderscheiding is een van de diverse onderscheidingen die de KNV EHBO kan uitreiken.

Meer over onderscheidingen

Al 75 jaar zorgen wij voor promotie & ondersteuning van 42 EHBO verenigingen in Drenthe.

Het EHBO District Drenthe is een bestuurslaag tussen de 42 lokale EHBO verenigingen in Drenthe en de landelijke Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO. Deze bestuurslaag is ontstaan om de samenwerkingen en belangen van op regionaal niveau beter te kunnen ondersteunen.

Nieuwsberichten

Als u het districtsbestuur wil uitnodigen voor uw ledenvergadering, voor de uitreiking van een onderscheiding of een oefening is het prettig dat u met de volgende datums rekening houdt in uw planning. Dis [...]
More info
Tijdens de nationale vaardigheidsproeven op 28 oktober in Odijk waren weer vele interessante oefeningen uitgezet door de organisatie waardoor er heel wat te zien en te beleven was want naast  de gebruikel [...]
More info
Deze vaardigheidsproeven werden mede georganiseerd door de afdeling Smilde en waar nodig ondersteund door de afdeling Diever. De proeven vonden plaats op camping De Reeënwissel op Hoogersmilde een pracht [...]
More info

Een cursus EHBO komt altijd van pas.

Er komt een moment dat u een situatie treft waarbij u adequaat moet handelen om levens te redden. Met een EHBO cursus op zak heeft u een bewezen voorsprong als het gaat om medisch levens bedreigende situaties te herkennen en passende hulp te verlenen.